Tula tungkol sa bayan

Hindi ako magbibigay-pugay sa watawat na walang kamuang-muang Na ang aking laban ay tapos na. At hindi mahalaga kung tayo'y limutin ng bukas Gaya ng paghawi ng masidhing hangin sa mga ulap na emosyonal. Gusto kong manatili bilang isang Pilipinong may dangal sa aking pagkatao Na ako'y titingala hindi dahil ako'y nagmamataas Bagkus sagisag at bunga ito ng paghilom sa akin ng may Likha At isang grasya ang buhay na hindi ko nanaising itapon sa wala.

Anong pagkarikit! At pupwede ko palang matuklasan Na hindi lamang sa mga nag-alay ng buhay sa sariling bayan Maihahambing ang katuturan ng mahiwagang salita. Ang kulay ng langit na nanganganinag Ibinababalang araw ay sisikat Sa kabila niyang mapanglaw na ulap.

Your recently saved topics:.

Spoken poetry tungkol sa bayan

At hindi mahalaga kung tayo'y limutin ng bukas Gaya ng paghawi ng masidhing hangin sa mga ulap na emosyonal. Ang kulay ng langit na nanganganinag Ibinababalang araw ay sisikat Sa kabila niyang mapanglaw na ulap. Your recently saved topics:. Nagigising ako na pinamumunuan hindi lamang ng isang pangulo Kundi ng mga katauhan na siya ring nagbibigay kabuluhan sa pagrespeto ko sa aking sarili At sa tuwing nag-aalay ako ng mga hakbang at padyak sa pampublikong mga lugar Ay nahahaluan ang aking pagkatao ng mga abo ng mga nagtapos na sa serbisyo At tila ba sa kaloob-looban ko ay may sumisigaw na hindi ko alam kung ano At sumisira sa mga pintuang minsan ko nang sinubukang sipain Ngunit hindi naman ako pinagbuksan. Paano nga ba na sa bawat pagsilang ng araw at pagbukod ng mga ulap sa kanya Ay maituturing ko ang sarili bilang isang bayani? Ang nanga sa digmaan dumog sa paglaban Handog din sa iyo ang kanilang buhay, Hirap ay di pansin at di gunamgunam Ang pagkaparool o pagtagumpay. Sa harap ng kamatayan, wala siyang hiniling para sa sarili; ang lahat ay para sa kapakanan ng kaniyang mga kababayan at ng kaniyang bayan.

Bayaang ang araw na lubhang maningas Pawiin ang ulan, gawing pawang ulap, Maging panganuring sa langit umakyat, At ang aking daing ay mapakilangkap. Sa harap ng kamatayan, wala siyang hiniling para sa sarili; ang lahat ay para sa kapakanan ng kaniyang mga kababayan at ng kaniyang bayan.

tula tungkol sa pagiging pilipino

Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis, Mataos na taghoy ng may sintang sibsib, Bayang tumaggap noo ko ng init, Na natatabunan ng lupang malamig. At kung ito ang magiging dahilan para ako'y maliko sa ibang ideolohiya'y Lilisanin ko na lamang ang aking pagkatao -- Ngunit ako'y madiing magpapatuloy sa aking lakaring higit pa sa pagka-Pilipino Kahit na ang mga tungkuling nasa harap ko'y hindi pa lubos na malinaw Pero pangako -- Oo, pupuwede akong magsimula sa wala Pero ako ay may mararating At marahil bukas o sa makalawa, Kung tayo lamang ay magpapatuloy sa pakikibaka para sa ating mga paniniwala'y Magiging higit pa tayo sa mga bayani.

Tula tungkol sa bayan ko mahal ko

Your recently saved topics:. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga ibang lupang aking katuwaan, paaalam sa inyo, mga minamahal; mamatay ay ganap na katahimikan. Masasabi kong natuto akong hindi sumuko sa laban ng aking buhay Pagkat ako rin pala'y may pinaglalaban Hindi ko ninais na maging talunan sa bawat paglisan ng araw sa kabundukang minsan ko na ring inakyat at pinagmasdan Akala ko hanggang doon na lamang ako Na ang buhay ko'y hindi isang nobelang magiging mukha sa salapi At pagkakaguluhan saan man sila magdako Ngunit minsa'y limot na ang halaga. Anong pagkarikit! Dito sa aking istorya'y hindi ko maipagmamalaking ako ay isang bayani -- Ngunit sa kabila ng paglaganap ng demokrasya Ay nais ko pa ring makasalamuha ang kahigpitan ng hustiya Nang sa gayo'y masilaya't malasap ko ring mahalaga pa rin sa lahat Ang pagbuwis ng mga buhay -- Silang mga pinagbunyi o silang nilimot ng sarili nilang mga kababayan. Bayaang ang araw na lubhang maningas Pawiin ang ulan, gawing pawang ulap, Maging panganuring sa langit umakyat, At ang aking daing ay mapakilangkap. Ayos lang -- Pagkat sa likod ng mga kurtina nang walang humpay na palakpakan Ay naroon ang tunay na mga bayani Na hindi sigaw at mga pagbubunyi ang mithiin. Paano nga ba na sa bawat pagsilang ng araw at pagbukod ng mga ulap sa kanya Ay maituturing ko ang sarili bilang isang bayani? Kung nababalot na ang mga libingan Ng sapot na itim ng gabing mapanglaw, at wala ng tanod kundi pawing patay, huwang gambalain ang katahimikan.

Ang nanga sa digmaan dumog sa paglaban Handog din sa iyo ang kanilang buhay, Hirap ay di pansin at di gunamgunam Ang pagkaparool o pagtagumpay. Hindi ako magpapadaig sa lipunang maaaring bumagsak sa kahit anong pagkakataon Kapag ito'y nakalimot sa Ngalang higit na tanyag sa kanya.

Kung nababalot na ang mga libingan Ng sapot na itim ng gabing mapanglaw, at wala ng tanod kundi pawing patay, huwang gambalain ang katahimikan.

Rated 10/10 based on 65 review
Download
Jose Rizal [Poems]